Élethosszig tartó tanulás

Magyarországon, a 20. század elején Soós Aladár ismerte fel elsőként, hogy a betegek élelmezéséhez speciális szaktudás szükséges, ezért indította el az élelmezési technikus képzést. A végzettség birtokában a szakemberek képesek voltak a magyar lakosság táplálkozásának, ezen keresztül egészségének javítására. Alapul véve az Egyesült Államokban akkor már működő diétásnővér képzést, Európában elsőként itthon indult el az ún. diétásnéne képzés 1922-ben. 1957-től kétéves tanfolyamokon történt az okleveles diétás nővérek felkészítése (5). Ma pedig már több fokozatú felsőfokú végzettség megszerzésére van lehetőség. Budapesten 1975-től, Pécsen pedig 1990-től főiskolai szintű, kezdetben 3 éves, majd a 90-es évek végétől 4 éves a dietetikusképzés. Dietetikusi diploma ma már Debrecenben is szerezhető.

A táplálkozástudományi mesterdiploma megszerzésére Debrecenben 2009-től, Budapesten 2010-től, Pécsen pedig 2011-től van lehetőség. A táplálkozástudományi szakemberek, dietetikusok számára tudományos fokozat megszerzésére is van lehetőség több felsőoktatási intézmény doktori iskolájában. 2017-ben indult el a szakdietetikus képzés, a Pécsi Tudományegyetemen két szemeszter alatt megszerezhető a sportdietetikus végzettség. A tervekben számos további hasonló képzés elindítása szerepel. A dietetikusok folyamatos szakmai fejlődését kötelező és szabadon választott továbbképzések segítik (5). A dietetikai tevékenység gyakorlásához szükséges működési engedély csak a folyamatos tudásfrissítés birtokában szerezhető és tartható meg.

Felhasznált irodalom

1.) Breitenbach Z. (2016) A dietetika rövid története. In Figler M (szerk.) Klinikai és gyakorlati dietetika. p95-97

https://www.etk.pte.hu/public/upload/files/Palyazati_iroda/elnyert/Klinikai_es_gyakorlati_dietetika.pdf (letöltve: 2021. 06. 25.)

2.) Németh I. (2011) Dietetikus képzési programok elemzése PhD értekezés http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/nemethistvanne.d.pdf (letöltve: 2021. 06.25.)

3.) EFAD (2016) Dietitians in Europe Definition, Profession and Education. Statement by the European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) http://www.efad.org/media/1417/revised-definition-of-a-dietitian.pdf (letöltve: 2021. 06. 25.)

4.) Pályakép: Dietetikusok – bővülő képzés, sokszínű munka. HVG, 2015, 37. évf., 35. sz., 57–58.

5.) Terényiné Marinov Á. & Steinerné Utczás A. (2019) Dietetika, táplálkozástan. Magyar Tudomány

6.) Kubányi J. (2016) Egy elnök naplójából. Új Diéta, 2016, 2-3. sz., 2-3.