10 éves a European Food Network

Win-win helyzet

Alfred Miller, a DACHSER Food Logistics ügyvezető igazgatója visszatekintett az első évekre, és elmondta, hogy az együttműködési stratégia miért biztosít előnyös helyzetet a hálózat tagjai, de különösen az ügyfelek számára.

Tíz évvel ezelőtt, a European Food Network megalakulásakor Ön azt nyilatkozta egy interjúban: „Nem kevesebbet szeretnénk elérni, mint az Európán belüli élelmiszer-szállítás vezető hálózatává válni”. Hogyan látja ezt mai szemmel nézve?

Alfred Miller: Az idő nekünk adott igazat és a tervek valóra váltak. A számok alakulása egyértelművé teszi, hogy a hálózat alapításakor jó irányt választottunk. Kezdetben 21 európai országban működtünk, és közel 1,8 millió raklaphellyel rendelkeztünk az élelmiszerek tárolására. Időközben 34 országot kötöttünk össze rendszeres menetrend szerinti szállítással, és az élelmiszereknek szánt raklaphelyek száma 1,9 millióra nőtt.

… és a European Food Network így szinte egész Európában jelen van, és mondhatjuk, hogy a kontinens legeldugottabb szegletébe is szállít élelmiszert – ezt a célt tűzte ki maga elé akkoriban…

Alfred Miller: Soha nem kételkedtem abban, hogy elérjük a kitűzött célokat, még akkor sem, amikor a hálózat megalakulásakor az európai élelmiszerpiac helyzete nehéz volt. Eleinte inkább mérsékelt növekedésre számítottunk. Ám az Európát lefedő hálózati stratégiánkat a vásárlók az első naptól kezdve nagyon pozitívan fogadták. A hálózatból Németországba irányuló mennyiség például már a második évben csaknem megduplázódott az előző évhez képest, és a Németországból származó export volumene is kétszámjegyű százalékos növekedést mutatott. Eredményeink már 2014-ben pozitívak voltak, és ma is azok.

Elmondaná nekünk a European Food Network sikerének receptjét?

Alfred Miller: Az alapvető paraméterek gyorsan összefoglalhatók. Minden partner egyenrangú félként dolgozik együtt. Nagy a bizalom közöttük, és a zökkenőmentes folyamatok, valamint a pontos szállítások megvalósítása érdekében már a kezdetektől fogva közös irányelveket határoztunk meg. Ezek közé tartoznak az ügyfeleink felé deklarált teljesítmény- és minőségi kritériumok, a működési folyamatokra és az adminisztratív eljárásokra kidolgozott belső szabványok, valamint a dokumentumok és a szállítmányra vonatkozó státuszinformációk digitális cseréjére. Ezekkel az előírásokkal a páneurópai élelmiszerlogisztika gyorsabbá, átláthatóbbá és megbízhatóbbá vált ügyfeleink számára. A szállítások az első naptól kezdve stabilak, a kezdetben ígért átláthatóság működik, a minőség pedig jó. Ez bizalmat teremt, és ha ezt a bizalmat minden nap erősítjük – amit meg is teszünk –, akkor nagyon elégedett ügyfeleink lesznek. Élelmiszerlogisztikánk sikere tehát a bizalmon, a stabilitáson és a megbízhatóságon alapul.

Az, hogy a hálózat rendkívül stabil, bizonyára annak is köszönhető, hogy Ön előre meghatározta a tagság speciális kiválasztási kritériumait.

Alfred Miller: Igen. Abszolút. A European Food Network stabil alapját olyan családi vállalkozások alkotják, amelyek országukban a vezető élelmiszer-logisztikai vállalatok közé tartoznak, nagyon jól ismerik a piacukat, szilárd ügyfélkapcsolatokat ápolnak az iparral és a kiskereskedelemmel egyaránt, valamint kiemelkedőek az élelmiszeripar számára nyújtott átfogó, magas színvonalú logisztikai szolgáltatásaik. Azt, hogy a hálózatban a családi vállalkozások megbízható erényeire és értékeire támaszkodhatunk, jól mutatja, hogy 10 év elteltével mindössze két alapító tag nem aktív már. Az egyetlen változás az Egyesült Királyságban illetve a svéd, finn és norvég útvonalon történt. Megbízhatóan és hosszú távon működünk. Ez többek között abban is megmutatkozik, hogy a hálózat számos tagjával kétoldalú partnerségben dolgozunk együtt, egyes esetekben már több mint 25 éve.

Miért működik a hálózat ilyen zökkenőmentesen és miért ilyen koherens?

Alfred Miller: Mert minden tag ismeri az erősségeit, és szilárdan meg van győződve arról, hogy csapatként még erősebbek vagyunk. Ezért tudjuk a hálózaton keresztül a piacon bevált szolgáltatást nyújtani. Így ügyfeleink biztonságosan és gyorsan, jó ár-érték arányban szállíthatják gyűjtőszállítmányaikat, valamint rész- és teljes rakományaikat egész Európában. Lényeges az is, hogy az évek alatt az együttműködés során a hálózatépítés személyes szinten is egyre intenzívebbé vált. Nemcsak a vezetők és tulajdonosok, hanem az egyes részlegek munkatársai is rendszeresen cserélnek információt, és szorosan együtt dolgoznak a hálózaton belüli közös projekteken. A European Food Network tagjai nem csupán a szállítmányok továbbításában érdekeltek, hanem abban is, hogy közösen többet nyújtsunk ügyfeleink számára, és hogy a hálózatot egyre jobbá tegyük.

A European Food Network megalapítása mérföldkő volt a DACHSER számára, és Ön annak idején kulcsszerepet játszott a kérdés előmozdításában. Miért?

Alfred Miller: Mi vagyunk a hálózat kezdeményezői. A hálózat létrehozásának ötlete mögött az a kézenfekvő ok húzódott meg, hogy már tíz évvel ezelőtt is az volt a tendencia, hogy a szállításokra és a raktározási szolgáltatásra vonatkozó igényeket nem az egyes országokra, hanem inkább egész Európára vagy transznacionális régiókra vonatkozóan írták ki. Emellett a gyártók már akkor is sokrétű logisztikai megoldásokat vártak egy kézből. Pontosan ezért ragaszkodtunk a hálózat létrehozásához. Szilárdan hiszem, hogy a European Food Network tíz éve alatt erős logisztikai hálózatot építettünk ki Európában az egész élelmiszeripar számára – egy olyan hálózatot, amely valódi win-win helyzetet teremtett a partnerek és az ügyfeleink számára. Ügyfeleink folyamatosan bővíthetik exporttevékenységüket, és olyan új piacokra is be tudnak lépni, amelyeket egyébként nehéz lenne elérni az általános áruszállítás során. Ennek oka, hogy a European Food Network valamennyi tagja éjjel-nappal dolgozik, és együttesen biztosítják a zökkenőmentes logisztikai folyamatokat. Ily módon idő- és költségoptimalizált szállítást nyújtanak a feladók számára. A határokon átnyúló élelmiszer-szállítások során jelentősen csökkentettük az üres teherautók számát is, ami nemcsak a környezetet védi, hanem minden érintett számára sokkal hatékonyabb is. Végül, de nem utolsósorban a hálózati partnerek olyan szállítási megoldásokat kínálhatnak ügyfeleiknek, amelyek a European Food Network tagság nélkül gazdaságilag megvalósíthatatlan lenne.